A káptalantóti római katolikus templom belseje

A helyi hagyomány szerint a káptalantóti római katolikus templom 14. századi, ennek azonban nincs nyoma. Kis magaslaton áll, 15-20 lépcső vezet a bejáratához. Egytornyos, a torony a templom homlokfalán áll, az oldalhajók tetőzete a tornyot két oldalról körülfogja. A homlokzat egyszerű, széles, sima főpárkánnyal, a tornyon kerek és félköríves ablakok, két oldalt üres szoborfülke. A templomot lapos ívű csehsüveg boltozatok fedik. A főoltáron Szent Mártont ábrázoló kép található 1860-ból.

Azonosító: 
LTK/VÁTI/MV/6/193
Állomány: 
VÁTI (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet)
Készítő: 
Galambos Ferenc - Börtsök László
Készítés helye: 
Káptalantóti
Készítés ideje: 
1958
Méret: 
65x95mm
Írja be a választ.

A káptalantóti római katolikus templom belseje

A káptalantóti római katolikus templom belseje