A felsőörsi római katolikus templom oltárképe

Román templom, zömök toronnyal, amely négyszögből nyolcszögbe megy át. A torony alatt félköríves bélletes bejárat, gazdag, alakos domborművel. A párkány alatt félköríves ívsor, a tornyon összefont oszlopú, hármas ablak. Az ívsor körülfut, a hajón és a félkör alaprajzú szentélyen is. Belsejében súlyos kőbordás keresztboltozat látható, magas kődiadalívvel. A sekrestyében Szent Róza vértanúsága, régi oltárkép, hihetőleg Kisfaludy Károly műve.

Azonosító: 
LTK/VÁTI/MV/6/125
Állomány: 
VÁTI (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet)
Készítő: 
Galambos Ferenc - Börtsök László
Készítés helye: 
Felsőörs
Készítés ideje: 
1958
Méret: 
95x65mm
Írja be a választ.

A felsőörsi római katolikus templom oltárképe

A felsőörsi római katolikus templom oltárképe