Az algyői vasúti híd új sarujának vizsgálata

Az 1968-as Közlekedéspolitikai Koncepció végrehajtása után tovább üzemelő vasútvonalak fejlesztésre, korszerűsítésre szorultak. Az erre kidolgozott, a következő ötéves tervekbe is felvett program célul tűzte ki a vasútvonalak biztosítóberendezéseinek fejlesztését, valamint a központilag meghatározott tengelyterhelést és forgalmi sebességet bíró pályák kialakítását.
Az 1974-ig közúti hídként is funkcionáló algyői híd II. világháborús sérüléseit helyreállították, mederszerkezetét 1960-ban korszerűsítették, végül a Szeged-Békéscsaba vonal a IV. ötéves terv (1971-75.) alatt végzett rekonstrukciója foglalta magába a sorozat képein rögzített átépítését. A tervek elkészítésével az UVATERV szakembereit bízták meg, a munkák során mindkét ártéri szerkezetet kicserélték, az egész műtárgy pályaszintjét 82 cm-rel megemelték és a csatlakozó töltést a megemeléshez igazították. A kivitelezést a vasúti és a hajózási forgalom fenntartása mellett kellett lebonyolítani, így az új főtartók a régi mellett épültek, mely utóbbin a forgalom zavartalanul haladhatott az elemek kicseréléséig. A cserekor a régi elemeket egy ideiglenes állványra tolták, s az újakat az azt megelőzően megemelt végleges helyükre behúzták. A hidat 1976. december 9-én adták át a forgalomnak.

Azonosító: 
UVA/98318-98355/98322
Állomány: 
UVATERV (Út-, Vasúttervező Vállalat)
Készítő: 
Darvas Endre
Készítés helye: 
Algyő
Készítés ideje: 
1976
Méret: 
90x120mm
Írja be a választ.

Az algyői vasúti híd új sarujának vizsgálata

Az algyői vasúti híd új sarujának vizsgálata